11. Hvor stor er den forventede CO2 reduktion i projektet?

Projektet forventes at give en samlet CO2 reduktion 7.832 ton pr. år under den forudsætning at de ansøgte betingelser opfyldes. Forundersøgelsen skal klarlægge om dette er muligt.