10. Hvordan påvirkes vandstanden ved ekstreme hændelser?

Projektet vil ikke ændre på virkninger fra ekstreme nedbørshændelser.