Lavbundsprojekt Ilbro Enge

Hjørring Kommune udfører en forundersøgelse af et muligt lavbundsprojekt i Ilbro Enge. Forundersøgelsen laves i et samarbejde med lodsejere, interessenter og konsulenter.

Hvad er en forundersøgelse af et lavbundsprojekt?

Formålet med lavbundsprojekter er gennem naturprojekter at reducere udledningen af drivhusgasser fra lavtliggende landbrugsjorde samtidig med at naturværdierne og vandmiljøet forbedres.

En forundersøgelse i Ilbro Enge vil skabe grundlag for en beslutning om et egentligt lavbundsprojektet kan gennemføres.

Undersøgelsen består af en ejendomsmæssig og en teknisk forundersøgelse. 

  • Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal bidrage til at skabe et overblik over ejendommene i området og til samtaler med den enkelte lodsejer.
  • Den tekniske forundersøgelse består af en undersøgelse af natur-, terræn-, jordbunds- og vandstandsforholdende i området samt arealanvendelsen.

Forundersøgelsen afsluttes med en rapport, som opsummerer resultaterne samt sandsynliggør om et lavbundsprojekt kan gennemføres.

EU logoer

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_da

Nyheder

29.11.2018  Forundersøgelsen af Ilbro Enge er forlænget
Forundersøgelsen af Ilbro Enge er blevet forlænget frem til 31. december 2019. Forlængelsen af projektperioden skyldes at forundersøgelsen tager længere tid end forventet samt ændringer i lovgivningen om lavbundsområder. Det har tilsammen medført forsinkelser i processen. Når der en opdateret tidsplan for projektet vil den blive lagt på hjemmesiden.

Projektperiode

Projektet strækker sig i perioden 13. oktober 2016 til 31. december 2019. Når der er en opdateret tidsplan for projektet vil den blive lagt på hjemmesiden.

Finansiering

Alle udgifter til forundersøgelsen er 100 procent finansieret af EU’s landdistriktsprogram. Det samlede tilskud til undersøgelsen er på ca. 662.000 kr.

Møder

I løbet af projektperioden vil der afholdes borgermøder, møder med den enkelte lodsejer og med interesseorganisationer.

Følgende møder er afholdt:

Fremadrettet vil der blive afholdt borgermøder, når der er afgørende nyt i forhold til projektet og processen.