Fisketrappen i Bindslev

Fisketrappen ved det gamle Elværk i Bindslev er i følge Statens vandplaner udpeget som en spærring. Derfor skal der findes en fremtidig løsning for området omkring fisketrappen.

7. marts 2017 blev der afholdt borgermøde om mulige løsninger for området omkring fisketrappen.

Se referat fra borgermødet her

Se forslag og præsentationer fra mødet her: