Tømningsordning

Alle ejendomme i Hjørring Kommune, der har spildevandsafledning til septik-, trix- eller bundfældningstank, er omfattet af tømningsordningen.

Hvorfor tømningsordning?

  • Den sikrer en forsvarlig miljømæssig tømning og bortskaffelse af slam fra ejendommen 

  • Ordningen sikrer en regelmæssig kontrol og vedligeholdelse af tanken, hvilket forlænger levetiden af dit nedsivningsanlæg. 

Hvem administrerer tømningsordningen?

Hjørring Vandselskab A/S står for driften af tømningsordningen. På deres hjemmeside kan du finde mere information om tømningsordningen og hvad du som grundejer har pligt til. Du kan også finde information om din bundfældningstank.

Der er ikke mulighed for at søge om fritagelse, da der er tilslutningspligt til ordningen iht. gældende regulativ, der er vedtaget af Hjørring Byråd. 

Hvem foretager tømningsordningen?

Det er firmaet Simon Moos A/S som foretager tømning på vegne af Hjørring Vandselskab A/S.