Tillæg 1 : 2016 - Sommerhuskloakering [vedtaget af Byrådet 29.juni - 2016]

Tillægget omfatter 1291 sommerhusejendomme i Hjørring Kommune. Tillægget gennemføres i perioden 2016-2040. I tillægget kan der findes information om hvilke ejendomme som skal spildevandskloakeres i 1. planperiode 2016-2020 og hvilke der er planlagt kloakeret i perioden 2021-2040. Inden udgangen af år 2019 vil 2. planperiode (2021-2025) planlægges og opdateres her på siden.

I 1. planperiode spildevandskloakeres områder med særlige miljøhensyn, disse er:
2016-2018    Nr. Rubjerg
2016-2018    Nørlev Strand
2017-2018    Vester Tversted
2019-2020    Kjul Strand
2019-2020    Løkken 

*nogle områder er underinddelt, se nærmere herom i tillægget.

Dispensation

Der er mulighed for at søge dispensation fra kloakering. 

Som udgangspunkt kan der opnås dispensation for godkendte spildevandsanlæg som overholder renseklasse SOP (Dette er primært nedsivningsanlæg samt biologiske minirenseanlæg). Anlægget skal som udgangspunkt være under 20 år gammelt. Dispensationen er ligeledes begrænset til anlæggets 20. år efter etablering. Herefter vil kravet til spildevandskloakering være gældende. 

Tryk her for at ansøge om dispensation

Dokumenter til tillægget

Det samlede tillæg 1 : 2016 - Sommerhuskloakering (PDF-udgave)

Bemærkninger i Høringsfasen

Tillægget har været i 8 ugers Offentlig Høring. Flere berørte sommerhusejere har indsendt bemærkninger til forslaget til tillæg. Bemærkningerne er gengivet i nedenstående dokument, dog er specifikke adresser, navne og personlige forhold blevet anonymiseret. Ligeledes er ikke alle høringssvar gengivet. Dette for at undgå at gentage samme svar. Alle unikke spørgsmål og bemærkninger er dog medtaget.    

Hvidbog for tillæg - svar på bemærkninger i Høringssvar