Tillæg til Spildevandsplan for Hjørring Kommune

Nedenfor findes en oversigt over tillæg til Hjørring Kommunes spildevandsplan (startende fra år 2016).

Hvert tillæg er et link som fører til en underside med informationer og dokumenter tilhørende de enkelte tillæg. 

Tillæg 1 : 2016 - Sommerhuskloakering [vedtaget af Byrådet 29.juni - 2016]

Tillægget omfatter 1291 sommerhusejendomme i Hjørring Kommune. Tillægget gennemføres i perioden 2016-2040. I tillægget kan der findes information om hvilke ejendomme som skal spildevandskloakeres i 1. planperiode 2016-2020 og hvilke der er planlagt kloakeret i perioden 2021-2040. Inden udgangen af år 2019 vil 2. planperiode (2021-2025) planlægges og opdateres her på siden.

I 1. planperiode spildevandskloakeres områder med særlige miljøhensyn, disse er:
2016-2018    Nr. Rubjerg
2016-2018    Nørlev Strand
2017-2018    Vester Tversted
2019-2020    Kjul Strand
2019-2020    Løkken 

*nogle områder er underinddelt, se nærmere herom i tillægget.

Dispensation

Der er mulighed for at søge dispensation fra kloakering. 

Som udgangspunkt kan der opnås dispensation for godkendte spildevandsanlæg som overholder renseklasse SOP (Dette er primært nedsivningsanlæg samt biologiske minirenseanlæg). Anlægget skal som udgangspunkt være under 20 år gammelt. Dispensationen er ligeledes begrænset til anlæggets 20. år efter etablering. Herefter vil kravet til spildevandskloakering være gældende. 

Tryk her for at ansøge om dispensation

Dokumenter til tillægget

Det samlede tillæg 1 : 2016 - Sommerhuskloakering (PDF-udgave)

Bemærkninger i Høringsfasen

Tillægget har været i 8 ugers Offentlig Høring. Flere berørte sommerhusejere har indsendt bemærkninger til forslaget til tillæg. Bemærkningerne er gengivet i nedenstående dokument, dog er specifikke adresser, navne og personlige forhold blevet anonymiseret. Ligeledes er ikke alle høringssvar gengivet. Dette for at undgå at gentage samme svar. Alle unikke spørgsmål og bemærkninger er dog medtaget.    

Hvidbog for tillæg - svar på bemærkninger i Høringssvar

Tillæg 2 : 2016 - Optagelse af Skelbækken og Kodamsgrøften til spildevandstekniske anlæg [vedtaget af TMU 21. dec 2016

Tillægget omfatter optagelse af de offentlige vandløb; Skelbækken, Kodamsgrøften og Tilløb til Kodamsgrøften.

Det samlede tillæg 2 : 2016 - Optagelse af vandløb til spildevandstekniske anlæg

 

Bemærkninger i Høringsfasen

Tillægget har været i 8 ugers Offentlig Høring. Der er ikke indkommet høringssvar.

Tillæg 1 : 2017 - Delvis udtræden - Fremtidens villavej Bjergby Øst [Vedtaget af TMU 26. apr 2017]

Tillægget omfatter delvis udtræden af spildevandsforsyningsselskabet for 42 ejendommen i Bjergby. tillægget er en del af myndighedsbehandlingen for gennemførelse af projektet Fremtidens Villavej

Det samlede forslag til tillæg 1 af 2017, kan du se her.

 

Tillæg 2 : 2017 - Spildevandskloakering ved Action House Løkken [i offentlig høring]

Tillægget omfatter en ændring af den planlagte Kloakering af en ejendom I forbindelse med Udvidelse af Action House I Løkken. 

Tillægget er nu i 8 ugers offentlig høring fra tirsdag den 19. september fremtil tirsdag den 14. november 2017.  

Det samlede forslag til tillæg 2 af 2017, kan du se her.