Ansøg om dispensation for kloakering

Det er muligt at ansøge om dispensation for kloakering. Alle ansøgninger vil blive behandlet og du vil som ansøger modtage et svar på mail med afgørelsen. Der er ikke faste krav til hvornår der kan gives dispensation, men der gives som udgangspunkt kun dispensation til godkendte anlæg under 20 år. dispensationen vil således også kun gælde fremtil anlægget er 20 år gammelt. herefter vil kravene der er dispenseret for være gældende.

Ansøgning om dispensation for eksisterende spildevandsanlæg