Separatkloakering

Her kan du finde information og vejledning om separatkloakering. Digital færdigmelding sker også her.

Kloakmesteren sender oftest en færdigmelding til kommunen om, at dit hus er separatkloakeret. Færdigmelding sker her:

Færdigmeld separatkloakering

Skal du have adskilt regn- og spildevand på din egen grund i år, og har du bestilt en kloakmester til separeringen, kan det meddeles via nedenstående link.

Kloakmester er bestilt til separatkloakering

Vi er i gang med at adskille regn- og spildevand i to forskellige ledningssystemer (separatkloakering). Det betyder, at spildevand (toilet og brugsvand) ledes til rensningsanlægget, mens regnvand fra befæstede arealer og tage ledes via regnvandsristene til det nærmeste vandløb.

Derfor er det særlig vigtigt, at undgå, at kemikalier, olie og sæbe ender i regnvandsristen, som findes langs veje og pladser i bolig- og industriområder. 

Se her hvad du skal gøre og ikke gøre for at holde vores vandløb rene og hjælpe fisken:

Skal du separatkloakere? 

Hvis du bor i et fælleskloakeret område, skal du have adskilt regn- og spildevand på din egen grund. Du vil få et brev fra Hjørring Vandselskaom hvornår du skal have separatkloakeret, men du er altid velkommen til at separere tidligere - for eksempel i forbindelse med anden ombygning på din ejendom. Arbejdet på din egen grund skal udføres af en kloakmester. 

På Hjørring Vandselskabs hjemmeside kan du se, om din ejendom ligger i et område, der snart skal separatkloakeres. Hvis du er berørt, kan det være en god idé allerede nu at gå i gang, så du har god tid til at indhente tilbud fra kloakmestre for at få den bedste pris.