Lån-, Afdrags- og Hjælpeordninger for Spildevandsområdet

Der er på denne side samlet tre ordninger, som har relevans for Spildevandsområdet. Hver ordning er lavet som en fold-ud menu. Når du folder menuen ud, vil der være information om krav for den enkelte ordning, samt hvorledes ordningen kan opnås.

Kontakt
Har du spørgsmål eller brug for vejledning i forhold til de forskellige ordninger, så kan du kontakte Team vand og Jord, Hjørring Kommune:

Telefon 72 33 67 66
Mail til: Teamvandjord@hjoerring.dk

Ordning: Fastsættelse af minimumsfrist og modtagelse af tilbud om en afdragsordning

Forudsætninger:
Hvis du ejer en ejendom, der får eller har fået krav fra os om bedre spildevandsrensning, kan du søge om at få fristen for tilslutning til kloak eller etablering af privat anlæg forlænget. Du kan ligeledes søge om et 20-årigt lån til udgifterne.

Krav til denne ordning:
Ordningen gælder for ejendomme, hvor ejer har en samlet husstandsindkomst under 300.000,-kr. Beløbet forhøjes med 39.300,- kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år op til max. 4 børn.

Ansøgning:
Ved nye påbud vil fristen fremgå af varslet.

Ansøgningsskemaet kan hentes her

Vejledende notat til udfyldelse af ansøgningsskemaet kan hentes her.

Når du har udfyldt skemaet, sender du det til os via mail til Teamvandjord@hjoerring.dk, eller via brevpost til Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring, hvorefter vi træffer afgørelse om, hvorvidt du er omfattet af reglerne.

OBS:
Ordningen gælder ikke for ejendomme, der allerede er tilsluttet Hjørring Vandselskabs kloak, og som blot skal adskille regnvand og spildevand (seperatkloakering).

Mere om ordningen:
Ofte stillede spørgsmål

Link til lov/bekendtgørelse.

Lån via Kommunen - Gældende for Pensionister, Førtidspensionister og efterlønsmodtagere

Forudsætninger:
Hjørring Kommunes Byråd har besluttet, at der kan søges om lån via Kommunen til udgifter i forbindelse med både:

- Påbud om Forbedret Spildevandsrensning
- Påbud om Spildevandskloakering
- Påbud om Separatkloakering

Ordningen er en del af Lån til betaling af ejendomsskat. Ved at benytte linket nedenfor ledes du videre til de specifikke krav, betingelser og ansøgningsformular.

Lån via Kommunen - tryk her for mere information

Håndværkerfradrag

Der er fortsat mulighed for at benytte Statens Håndværkerfradrag også kaldet servicefradraget til kloakrelateret arbejde. Ordningen håndteres af det Danske Skattevæsen. 

Håndværkerfradraget (servicefradraget) er blevet ændret for 2016 og 2017. Den nye ordning giver fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens håndværksydelser giver fradrag på op til 12.000 kr.

Du kan fortsat kun få fradrag for arbejdsløn, og arbejdet skal stå på listen over godkendte ydelser.

Ansøgning, ofte stillede spørgsmål og mere - Tryk her for at komme til Skats hjemmeside