Hvis kloakken stopper

Her finder du hjælp og vejledning til hvad du skal gøre og være opmærksom på, hvis din kloak stopper.

Hvis kloakken stopper til, er det vigtigt at vide, om tilstopningen sidder på din egen grund eller ude i vejen.

Tilstopning på din egen grund 

Vil spildevandet fra køkken, badeværelse og lignende ikke løbe i kloakken, kan stikledningen til din ejendom være tilstoppet. Ring til et firma, der udfører kloakrensning for at få renset din stikledning.Du skal selv betale udgiften til at få renset stikledningen frem til hovedledningen i vejen. Hvis du bor til leje, skal du kontakte din vicevært.Hvis der er gentagne forstoppelser, kan det skyldes, at stikledningen er defekt. Kontakt da en autoriseret kloakmester, der kan undersøge stikledningen. Hvis kloakmesteren konstaterer, at den offentlige del af stikledningen er defekt, skal du kontakte Hjørring Vandselskab.

 

Tilstopning i kommunal vej

Rendestensbrønden på vejen kan være tilstoppet og skal renses. Bor du ved en kommunal vej, er det en kommunal opgave at rense brønden. Hvis risten er dækket af blade og lignende, vil det være en stor hjælp, hvis du renser risten.

Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du kontakte Hjørring Kommune, Park- og Vejafdelingen, på tlf. 7233 6840.

Tilstopning i privat fællesvej

Er vejen en privat fællesvej i byområde - og er der ikke en grundejerforening der tager sig af oprensningen - er det den tilstødende grundejer, der er forpligtet til at oprense brønden.Hjørring Kommune, Park- og Vejafdelingen, tlf. 7233 6840, er vejmyndighed.Generelle problemer med spildevandet

Har de nærliggende ejendomme også vand i kældre eller problemer med at komme af med spildevandet, kan hovedledningen i vejen være tilstoppet. Kontakt da Hjørring Vandselskab på tlf. 3841 2828.

Du kan læse mere om separatkloakering på www.hjvand.dk