Ansøgninger og færdigmeldinger

Blanketter til ansøgninger og færdigmeldinger i forbindelse med spildevand og regnvand.

Separatkloakering:

Færdigmeld separatkloakering

Kloakmester er bestilt til separatkloakering

Læs mere om separatkloakering her.

Spildevand i det åbne land:

Færdigmeld tilslutning af husspildevand til offentlig kloak og sløjfning af gammelt spildevandsanlæg

Ansøgning om dispensation for eksisterende spildevandsanlæg

Nedsivningsanlæg

Læs mere om spildevand i det åbne land her.