Nedsivning på grønne arealer

Hvad er nedsivning på grønne arealer?

En simplere løsning end regnbedet er at udlede vandet til græsplænen og derved nedsive regnvandet. Nedsivning på græsarealer er en simpel og billig løsning til håndtering af regnvand. Ved selve tagudledningen vil der typisk være etableret enten en rende eller en samling af sten for at sikre den rette strømning og sikre at jorden ikke eroderer væk. Løsningen kræver minimal vedligeholdelse - her skal du kun sikre, at vandet har fri passage til græsarealet.

Til Højre ses et eksempel på nedsivning, hvor ejer har etableret nedsivningsområdet som en fordybning i græsplænen. fordybningen er dernæst blevet udnyttet til bålplads. 

 

 

Se i øvrigt side Gode Råd om LAR