Ansøg om Faskinetilladelse

Før du går igang med din ansøgning er der flere krav som skal overholdes.

Afstandskrav og vejledende afstandskrav: 

 • Mindst 5 meter fra huse med beboelse, eller huse med kælder*

 • Mindst 2 meter fra huse uden beboelse og uden kælder**

 • Mindst 2 meter fra skel.***

 • Mindst 25 meter fra vandløb, søer og havet

 • Mindst 25 meter fra vandindvindingsanlæg med drikkevandskvatilet

 • Afkobling og tilslutning til spildevandsystemet på egen grund må kun udføres af en autoriseret kloakmester.

 

* Hvis terrænet falder bort for huset, hvis huset er nyt, eller hvis der på et eksisterende hus er etaberet et lag, der spærrer for opstigende grundfugt kan afstanden nedsænkes til 2 m.

** Hvis terrænet falder bort for huset, hvis huset er nyt, eller hvis der på et eksisterende hus er etaberet et lag, der spærrer for opstigende grundfugt kan afstanden nedsænkes til 1 m.

*** Hvis jordbundsforholdende gør, at der ikke er fare for opblødning, eller hvis nabogrunden forbliver ubebygget med kan afstandskravet nedsænkes til 0,5-1 m.

 

Før du ansøger bør du:  

 • Sørg for beregningstjekket for faskinen var ok i LAR-dimensionering regnearket. Samt notere de oplysninger som blev indtastet og beregnet i regnearket(længde, højde, bredde af faskine, plast eller sten faskine og det befæstede areal som afleder vand til faskinen), da dette skal oplyses i ansøgningen til faskinetilladelsen.   

 • Kontakt en autoriseret kloakmester for råd og vejledning.

 • Sørg for at have indtegnet målfast skitse over matriklen, indeholdende: faskine(med mål), bygninger, nordpil, veje og skel, som skal vedhæftes som bilag.

 

Godt at vide før du går igang:

Vedligeholdelse af regnvandsfaskiner omfatter følgende rutiner:

 • Holde tagflader og tagrender rene for blade og skidt, så skidtet ikke føres med vandet til faskinen.

 • Optager faskinen overfladevand fra fx en indkørsel eller andre befæstede arealer, skal disse holdes rene og fri for blade og andet skidt.

 • Tilse nedløbsrøret og sandfangets brønd ca. 2 gang om året og sørge for, at de ikke er stoppet til eller revnet.

 • Tømme faskinens sandfang for blade og snavs mindst 1 gang om året efter løvfald.

Ansøg om Faskinetilladelse