Egen Boring eller Brønd

Enkeltindvindere er vandforsyninger, der forsyner op til 2 ejendomme, i kommunen er der ca. 550 private brønde/boringer. De skal som udgangspunkt hvert 5. år have analyseret vandet i form af en forenklet kontrol. Vandprøven skal både udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium.