Drikkevand

Drikkevand har en stor betydning for Danmark, vi bruger det i flere sammenhænge mange gange om dagen. Dette betyder den gode kvalitet skal være i fokus, så vi på længere sigt kan opretholde den status på drikkevandet som Danmark har i dag.

Grundvandet i Hjørring Kommune er meget sårbart, og der er derfor behov for at gøre en særlig indsats for at beskytte det. Grundvandet i byområderne er alt andet lige mere belastet med miljøfremmede stoffer end vandet på landet, hvor tætheden af alvorlige forureningskilder er mindre. Derfor er der flere ting som skal opretholdes og indsamles data for, så kvaliteten ikke forringes.