Vær opmærksom på

Hjørring kommune har en kyststrækning på ca. 52 km. På denne kyststrækning er der store og små vandløb som løber ud i havet. Hjørring kommune fraråder badning i nærheden af udløbene fra vandløb, idet bakteriekoncentrationen i disse områder til tider kan være forhøjede.