Hvad analyserer vi badevandet for?

 

Hjørring kommune sikre badevandet er så rent som overhovedet muligt, ved at udtage minimum 10 prøver i løbet af badesæsonen fra 1.juni - 15. september. Disse analyseres for eventuelt indhold af bakterierne E. Coli og enterokokker, som er tarmbakterier fra mennesker og dyr.

E. Coli og enterokokker er også indikatorbakterier, der viser, at andre sygdomsfremkaldende bakterier også kan være til stede i vandet, hvilket er derfor der måles på netop dette i badevandet.

Viser det aktuelle analyseresultat, at antallet af E. coli er under 1000 pr. 100 ml, og enterokokker er under 400 pr. 100 ml, anses badevandskvaliteten for at være i orden. Ved højere værdier udtages der ekstraprøver og resultaterne drøftes i samråd med embedslægen.

Kommunen holder desuden øje med eventuel opblomstring af alger, der kan være til gene for både mennesker og dyr.