Analyser for badevand

Vores badevand og badeområder analyseres for indhold af E. Coli (fækale colibakterier) og enterokokker (fækale enterokokker).

I følge bekendtgørelse nr. 939 af 18/09/2012, om badevand og badeområder, skal badevandet analyseres for indhold af E. Coli (fækale colibakterier) og enterokokker (fækale enterokokker).

Se badevandskvaliteten på strande i Hjørring Kommune

 

Hvad analyserer vi badevandet for?

 

Hjørring kommune sikre badevandet er så rent som overhovedet muligt, ved at udtage minimum 10 prøver i løbet af badesæsonen fra 1.juni - 15. september. Disse analyseres for eventuelt indhold af bakterierne E. Coli og enterokokker, som er tarmbakterier fra mennesker og dyr.

E. Coli og enterokokker er også indikatorbakterier, der viser, at andre sygdomsfremkaldende bakterier også kan være til stede i vandet, hvilket er derfor der måles på netop dette i badevandet.

Viser det aktuelle analyseresultat, at antallet af E. coli er under 1000 pr. 100 ml, og enterokokker er under 400 pr. 100 ml, anses badevandskvaliteten for at være i orden. Ved højere værdier udtages der ekstraprøver og resultaterne drøftes i samråd med embedslægen.

Kommunen holder desuden øje med eventuel opblomstring af alger, der kan være til gene for både mennesker og dyr.

Vær opmærksom på

Hjørring kommune har en kyststrækning på ca. 52 km. På denne kyststrækning er der store og små vandløb som løber ud i havet. Hjørring kommune fraråder badning i nærheden af udløbene fra vandløb, idet bakteriekoncentrationen i disse områder til tider kan være forhøjede.