Offentlige vandløb

I offentlige vandløb påhviler vedligeholdelsen kommunen.

For alle de offentlige vandløb er der udarbejdet vandløbsregulativer som beskriver bredejernes og vandløbsmyndighedens pligter og rettigheder ved det pågældende vandløb og indeholder bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand og vedligeholdelse.

  • Et vandløbsregulativ skal indeholde bestemmelser om:
  • Vandløbets skikkelse eller vandføringsevne
  • Vandløbets vedligeholdelse
  • Ændringer i retten til sejlads
  • Restaureringsforanstaltninger, og
  • Beslutning om friholdelse af arealer langs vandløb

Regulativet kan indeholde flere bestemmelser for et vandløb, end dem der står i vandløbsloven.

Der udarbejdes ikke regulativer for private vandløb, men kommunen kan, som vandløbsmyndighed, fastsætte vedligeholdelsesbestemmelser for vandløbet, herunder for skikkelsen eller vandføringsevnen.

Hjørring Kommunes vandløbsregulativer skal revideres i løbet af de kommende år.

På kortet herunder, kan du se et kort over de offentlige vandløb i Hjørring Kommune. Ved at trykke på pilen i øverste venstre hjørne, kan du søge på adresse og under menupunktet Lag kan du skifte til luftfoto.

Kontakt Team Natur for at få oplysninger om gældende regulativer på natur@hjoerring.dk