Sortbrun blåfugl på blodrød storkenæb

Ny fredning ved Tversted

Hvad skal der ske nu?

Hjørring Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet et forslag om fredningen af de enestående klitområder mellem Tversted by og havet.

Fredningsforslaget er sendt videre til Fredningsnævnet, der har afholdt offentligt møde om fredningen den 27. marts 2019 på Tannishus. Fredningsnævnet har sendt forslaget i trykt form til alle lodsejere.

Når fredningsnævnet har fået tilstrækkelige oplysninger, afgør nævnet, om området skal fredes, og om der skal ske ændringer i forslaget.

Nævnet fastsætter hvilke fredningsbestemmelser, der skal gælde for området, og afgør samtidig hvor meget der skal betales i erstatning. Alle lodsejere får nævnets afgørelse tilsendt sammen med oplysninger om muligheder for at klage.

Du kan læse mere om forløbet i Miljøstyrelsens folder.

Bilag:
Fredningsforslag

Bilag 1. Fredningskort

Kort over fredningen