Stier og skiltning i det åbne land

Alle har ret til at gå ture på stier i skove og i det åbne land. På næsten alle stier og veje er cykling også tilladt.

Hvis du ønsker at nedlægge en sti eller forhindre færdsel på anden vis, skal kommunen kontaktes først.

Har du spørgsmål ang. stier kan du kontakte Tom Jørgensen på tlf. 7233 6764 eller tom.joergensen@hjoerring.dk

Kommunen kan træffe afgørelse om, at en sti ikke må nedlægges, hvis den har rekreativ betydning.

Regler for adgang i naturen reguleres først og fremmest gennem Naturbeskyttelseslove. En oversigt over reglerne kan findes i foldere "Naturen må gerne betrædes"

Hvis der er sat et forbudsskilt op, eller hvis en sti på anden måde er blevet afspærret, kan du kontakte kommunen, som kan vurdere, om der er sket en overtrædelse af reglerne.

Regler for skiltning og færdsel i naturen kan ses i folderen "Naturen har altid åbnet - næsten". Vejledning til udformning af skilte kan ses her.