Natura 2000

Unik natur med stor international værdi

I Hjørring Kommune har vi 5 Natura 2000 områder hvor naturen ikke kun har lokal interesse, men også har stor international betydning. Områderne er en del af et stort netværk af beskyttede naturområder i hele EU.

Det betyder at der er specielle restriktioner i disse områder. Hvis du ejer jord indenfor et af disse områder, skal du derfor altid kontakte kommunen, hvis du ønsker at foretage nye eller ændrede aktiviteter.

Se kort med Natura 2000 områderne

Natura 2000 handleplaner – se kommunens handleplaner for hvert af de 5 Natura 2000-områder:

Kontakt Team Natur på natur@hjoerring.dk

Natura 2000 projekter