Klitfredning

Der findes klitfredede arealer langs kommunens kyster.

Der må ikke ændres på klitfredede arealer, og det er ikke tilladt at opføre nybebyggelse eller andre faste anlæg i klitterne. Det er heller ikke tilladt at ændre anvendelsen af eksisterende bebyggelse.

Det er Kystdirektoratet, der er myndighed for klitfredningen. Der bliver kun givet dispensation i ganske særlige tilfælde.