Kæmpebjørneklo

Kæmpebjørnekloen breder sig hastigt og kan udkonkurrere den oprindelige danske flora, hvor den kommer frem. Derfor skal planten bekæmpes.

Kæmpebjørnekloen er en giftig, invasiv plante, der især breder sig langs vore vandløb, men den kan også findes mange andre steder. Plantens saft er giftig og kan give hudskader, hvis huden udsættes for sollys. Der findes ingen naturlig bekæmpelse af kæmpebjørnekloen, og derfor har man besluttet at bekæmpe den. Hjørring Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørnekloen kan ses her.

Som grundejer er du forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørnekloen.

I indsatsplanen finder du en række forskellige bekæmpelsesmetoder, bekæmpelsestidspunkter, samt vejledning i, hvordan du beskytter dig under bekæmpelsen.

Landmænd skal være opmærksomme på, at bekæmpelse af kæmpebjørneklo er en del af krydsoverensstemmelseskontrollen. Dette betyder, at manglende bekæmpelse af kæmpebjørneklo kan betyde reduktion i landbrugsstøtten

Hvis du ser kæmpebjørneklo skal du kontakte  Charlotte Strandbygaard Sørensen på tlf. 72 33 67 48 eller pr. mail: css@hjoerring.dk eller team natur på tlf. 72 33 65 80 eller pr. mail: natur@hjoerring.dk

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Som grundejer er du forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørnekloen, når kommunen har vedtaget og offentliggjort en indsatsplan for bekæmpelse af planten. Kæmpebjørnekloens saft er gift, og der findes ingen naturlig bekæmpelse af kæmpebjørnekloen, og derfor har man besluttet at bekæmpe den.

Hvordan ser kæmpebjørneklo ud?

Kæmpebjørnekloen er let at kende på sin enorme størrelse. Planten bliver mellem 2-4 meter høj og har meterlange blade, der lugter svagt af kemikalier. Da planten ikke har nogen naturlige fjender i Danmark, har den de senere år bredt sig ukontrollabelt.

Kontrol af indsatsplanen

Det er kommunerne, der kontrollerer om indsatsplanen overholdes. Er indsatsplanen offentliggjort, og har du ikke fjernet planten fra din grund, vil kommunen kontakte dig og kræve, at du fjerner planten.

Du får en frist på mindst fjorten dage til at udslette kæmpebjørnekloen. Hvis du ikke har fjernet planten, inden fristen er udløbet, har kommunen ret til at fjerne planten, og du kan blive idømt en bøde.

Du kan hjælpe med at stoppe spredningen af invasive arter

På Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du observerer en skadelig dyre- eller planteart - også kaldet de invasive arter.

Effektiv bekæmpelse

Du bekæmper kæmpebjørnekloen effektivt ved at slå den ihjel og sikre dig, at den ikke spreder sig. Kommunens indsatsplan indeholder en vejledning om, hvordan du bedst og lettest slår planten ihjel og standser spredning.

Det er vigtigt, at du følger vejledningen, da berøring med plantesaften giver ubehagelige eksemlignende sår. Indsatsplanen med vejledning kan du få fat i ved at kontakte kommunen.