Sten- og jorddiger

Sten – og jorddiger er beskyttede gennem Museumsloven og må derfor ikke ændres eller fjernes.

Der er dog mulighed for, at kommunen kan dispensere fra forbuddet i særlige tilfælde.

Her kan du se hvor der er registreret beskyttede diger i Hjørring Kommune:

Se kort med beskyttede sten- og jorddiger her

Du kan læse om beskyttede sten- og jorddiger på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside og i vejledningen.

Lovgivning, der vedrører sten- og jorddiger og fortidsminder findes i Museumsloven på retsinformations hjemmeside.

Kontakt Team Natur på tlf. 7233 6580 hvis du vil lave aktiviteter, der kan påvirke et beskyttet dige eller fortidsminde.