Pleje af gravhøje

For gravhøjens historiske værdier er det bedst, at der kun vokser græs på den, dvs. ingen træer og buske, da trærødder kan ødelægge genstandene indeni – som f.eks. gravkamre. Hvis træerne vælter, kan de også trække rodkager op af fortidsmindet.

Samtidig skal man være opmærksom på, at der ofte er store naturværdier forbundet med gravhøjene. Gamle træer rummer ofte et rigt dyreliv som feks. insekter og flagermus, og hvis træerne ikke skønnes at skade gravhøjen bør de bevares. Kontakt gerne Team Natur (tlf. 7233 6580) hvis du er i tvivl.

Der er på gravhøjene også ofte fin lysåben natur med plante- og insektarter, der andre steder er blevet sjældne.

Førstegangspleje:

Som ejer må du gerne selv fælde træer og buske på gravhøje, men du skal passe på, at højens overflade ikke bliver ødelagt i forbindelsen med fældningen. Du må ikke trække træernes rødder op eller køre med maskiner på gravhøjen, forbi både gravgaver og andre vigtige informationer kan tage skade.

Du skal fælde træer og buske forsigtigt: sav stammerne over ved jordoverfladen, og lad rødderne blive stående og forrådne. Du må ikke slæbe stammerne henover gravhøjen, men skal save dem op i mindre stykker, inden du fjerner dem. Du må ikke sprøjte eller foretage afbrænding på en fredet gravhøj.

Opfølgende pleje:

Når den første fældning er udført, skal du følge op med forebyggende pleje, så træer, buske og krat ikke tager over igen. Vi anbefaler normalt pleje 1-2 gange årligt i forsommeren og i løbet af efteråret, hvor du skal slå græsset og fjerne begyndende kratvækst og træer.
Efter en årsrække med forebyggende pleje kan du godt springe 1-2 år over. Som regel kræver den opfølgende pleje kun en begrænset arbejdsindsats.

Det er vigtigt at gravhøjen ikke afgræsses så hårdt, at græslaget brydes. Dette kan skade højen og naturen samt bevirke at der trækkes i eventuelle tilskud.