Regler i naturen

Der er vedtaget en lang række regler for at beskytte natur, kultur, landskab og menneskers adgang til naturen.

Mange af disse love og regler er vedtaget af staten eller EU og håndhæves af kommunerne.

Et areal kan være beskyttet på mange forskellige måder.

Som bruger eller ejer af et areal er man selv ansvarlig for at sætte sig ind i, hvad man må foretage sig.

For mere information kontakt Team Natur: Tlf. 7233 6580, eller natur@hjoerring.dk

Læs mere om de forskellige regler og love herunder: