Tilskud til stier

Hjørring Kommune prioriterer at der er god adgang til naturen for kommunens borgere og besøgende turister.

Der er afsat en mindre pulje til at understøtte det lokale engagement omkring stier og deres anvendelse. Der kan søges tilskud til vedligeholdelse, markering af stier, foldere, skilte mv.

Ønsker du at søge tilskud eller har du konkrete forslag og ønsker hører vi gerne fra dig. Alle kan søge, både privatpersoner og foreninger. Der kan løbende ansøges om støtte, og kommunen vurderer de enkelte ansøgninger.

Skriv til Margrethe Hejlskov, mkh@hjoerring.dk el. ring 7233 6758

Et veludbygget stinet og vedligeholdelsen af gode stier har betydning, når vi vil fokusere på sundhed, på turisme og på kvalitet i hverdagen for os, der bor i kommunen. 

I samarbejde med borgerne vil vi gerne kortlægge stinettet i hele kommunen og have forslag til hvor der kan etableres nye stier.

Arbejdet med rekreative stier og faciliteter koordineres af en tværgående gruppe – en såkaldt Sti Task Force.

Hent foldere med rekreative ruter og områder i kommunen

Se kort