Naturpark Tolne

Hjørring Kommune arbejder for en naturpark i de enestående naturområder omkring Tolne.

En naturpark er en mærkningsordning, som er udviklet af Friluftsrådet, og har til formål at fremhæve de særlige naturværdier i et lokalområde.

En naturpark medfører ingen restriktioner for lodsejere, men i stedet muligheder for at få flere midler til området og markedsføre området overfor turister og gæster.


Området omkring den fredede Tolne Skov, har rigtig mange værdier af både natur- og kulturmæssig art. En naturpark sigter mod at fremme disse værdier, således at de bliver til yderligere glæde for beboere og gæster, som besøger området.


Den arbejdsproces, som sættes i gang, skal være med til at fastsætte den endelige områdeafgrænsning samt sætte fokus på de lokale ønsker og ideer til parken.

Hvis du vil have mere information om projektet kontakt:

Naturvejleder Jakob Kofoed Nielsen jakob.kofoed.nielsen@hjoerring.dk el. tlf. 3134 6291

Hent Naturpark Tolne folder her.