Naturråd

Referater fra møderne i Naturrådet i 2018

I 2018 blev der nedsat midlertidige Naturråd, som i perioden 15. januar - 15. juli 2018 hjalp kommunerne med udpegningen i Det Grønne Danmarkskort. 

 

Naturråd 1 dækker Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, Jammerbugt og Læsø kommuner.

 

Retningslinjer for Naturrådets arbejde

 

Referater fra Naturrådets møder:

 

 

 

 

Hvem sad i Naturrådet?

 

Naturråd 1 bestod af en ligelig repræsentation af foreninger og organisationer, som varetager henholdsvis natur-, miljø-, frilufts- og erhvervsinteresser. Rådet bestod af 20 medlemmer, og alle, der har ønsket at deltage i rådet, er optaget som medlemmer.

 

Se medlemmerne af Naturrådet her

 

Naturrådet afsluttede arbejdet den 15. juli 2018. Rådets bidrag er blevet forelagt byrådene i de 5 kommuner, som Naturrådet dækker, og vil blive medtaget i det fremtidige arbejde med Det Grønne Danmarkskort.

 Dele af Naturrådet fortsætter arbejdet selv. Kontakt LandboNord for mere information