Naturråd

Folketinget har vedtaget, at der skal laves et Grønt Danmarkskort. Kommunerne skal indarbejde det Grønne Danmarkskort i deres kommuneplaner og kan også bruge det til at prioritere de lokale naturindsatser.

Kommunerne har ansvaret for at udpege de områder, som skal med i Det Grønne Danmarkskort. Derfor er der nedsat lokale midlertidige Naturråd, som i perioden 15. januar - 15. juli 2018 skal hjælpe kommunerne med udpegningen.

Naturråd 1 dækker Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, Jammerbugt og Læsø kommuner.

Retningslinjer for Naturrådets arbejde

Referater fra Naturrådets møder:

 

Hvem sidder i Naturrådet?

Naturråd 1 består af en ligelig repræsentation af foreninger og organisationer, som varetager henholdsvis natur-, miljø-, frilufts- og erhvervsinteresser. Rådet består af 20 medlemmer, og alle, der har ønsket at deltage i rådet, er optaget som medlemmer.

Se medlemmerne af Naturrådet her


Hvilke kompetencer har Naturrådet?

Med den brede sammensætning af Naturrådet kan vi skabe et samarbejde på tværs af fagområder og interesser og bidrage med et fælles kvalificeret forslag. Et forslag, som medlemmerne ikke hver især kunne være kommet frem til, men som kan blive en realitet gennem et konstruktivt samarbejde.

Naturrådet har en rådgivende funktion og arbejder indenfor rammerne af Bekendtgørelse nr. 971 af 7. august 2017 om etablering af lokale naturråd.

Naturrådet har ingen beslutningskompetence, men er en vigtig sparringspartner for kommunerne.

Når Naturrådet har afsluttet deres arbejde den 15. juli 2018, vil rådets bidrag blive forelagt byrådene i de 5 kommuner, som Naturrådet dækker. Det vil herefter være op til byrådene at beslutte, om og hvordan rådets arbejde skal indarbejdes i det Grønne Danmarkskort i de enkelte kommuner.

 

Sekretariat for Naturrådet

Hjørring Kommune varetager sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd for Læsø, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt og Hjørring kommuner.

Sekretariatskommunen skal koordinere med rådets medlemmer, de deltagende kommuner og Erhvervsstyrelsen.

Derudover skal sekretariatskommunen sørge for det praktiske i forhold til rådets møder og agere sekretær. Det er også sekretariatskommunens ansvar, at naturrådet får stillet de oplysninger til rådighed, som er nødvendige for rådets arbejde.