Sortbrun blåfugl på blodrød storkenæb

Vil du have mere natur omkring sommerhuset?

Kontakt kommunen, hvis du vil høre mere om naturværdierne i dit sommerhusområde, og hvordan du eller din grundejerforeningen kan være med til at lave naturpleje.

I mange af kommunes sommerhusområder findes en unik natur. Kystlandskabet langs med kysten i Hjørring Kommune er af international klasse. Flere arter har deres eneste levested i Danmark netop her. De vigtigste naturtyper er den grå og den grønne klit, og det er netop her, de fleste sommerhusområder er placeret.

Det har betydet, at de sjældne arter er blevet endnu sjældnere, fordi invasive planter som rynket rose (hybenrose) og klitfyr er plantet omkring sommerhusene. Disse arter spreder sig og udkonkurrerer sjældne hjemmehørende arter som nikkende kobjælde, hvidgrå draba, vårpotentil og blodrød storkenæb.

Kontakt Laus Gro-Nielsen, Team Natur, 7233 6759. E-mail: lgn@hjoerring.dk