Tilskud til naturpleje

Hjørring Kommunes naturplejepulje giver tilskud til projekter, som forbedrer naturen på private arealer. Formålet med puljen er at støtte naturpleje og naturforbedrende tiltag, der hvor kommunen ellers ikke har forpligtigelser (dvs. udenfor fredninger og Natura2000-områder).

Der udbetales ikke kontante beløb. Støtten gives i form af materialer eller ved at kommunens folk udfører opgaven.

Naturpleje og naturforbedrende tiltag kan være opsætning af hegn og følgende afgræsning, rydning af træer og buske, høslet, afbrydning af dræn, etablering eller oprensning af sø osv.

For at modtage støtte, skal et projekt leve op til disse krav:

  • Arealet, der søges på, skal være privatejet eller ejet af en forening
  • Arealet, der søges på, skal være registreret som beskyttet natur (link til side om beskyttet natur)
  • Ansøger skal selv udføre en del af arbejdet i projektet. Det kan fx at fjerne gammelt hegn, lave adgangsvej, fjerne kvas osv.
  • Ved hegnsprojekter skal der indgås aftale om græsning med passende græsningstryk
  • Projektet skal opretholdes i minimum 5 år. Dvs. at der skal være en 5-årig græsningsaftale, hegn, låger, spændingsgiver og lign. skal opretholdes i 5 år
  • Publikum skal have adgang til arealet

Der kan søges to gange om året med frist 1/6 og 1/9. Send ansøgningen til natur@hjoerring.dk

Team Natur vurderer ansøgningerne og kan frit vælge mellem dem. Prioriteringen vil i høj grad ske efter hvor, man opnår bedst natur for pengene.

Kommunen omtaler projekterne på hjemmesiden.

Blandt de gennemførte projekter udvælger Team Natur de bedste. Projekterne forelægges Det Grønne Råd, som kårer årets projekt.

Spørgsmål rettes til Jens Baggesen, tlf. 7233 6755