Hvordan passer du på naturen?

Hjørring Kommune rummer unik natur, som vi har et fælles ansvar for at bevare. Nogle naturtyper skal helst ligge urørte hen, mens andre har gavn af forskellige former for pleje, så som afgræsning, slåning mm.

Hvis du ejer naturområder som fx heder, moser eller gammel løvskov kan du kontakte kommunen, for at få forslag til en drift eller pleje der fremmer naturværdierne. 

www.naturkommunen.dk kan du læse mere, om kommunens naturpolitik og om, hvordan du kan samarbejde med kommunen om beskytte naturen eller lave bedre eller mere natur.

Det kan fx være en vurdering af naturtilstanden, som forøger muligheden for at få støtte til naturpleje eller ved at udlægge urørt skov, som er den billigste og bedste måde at styrke biodiversiteten på i skove.

For mere information kontakt Team Natur: Tlf. 7233 6580, mail: natur@hjoerring.dk