Samskabende Grøn Omstilling

Hvordan engageres borgere i den grønne omstilling? Det arbejdes der med i det EU støttede projekt Samskabende Grøn Omstilling

Der sættes ambitiøse mål på både internationalt, nationalt og regionalt niveau for, hvordan samfundet skal være mere bæredygtigt og selvforsynende med vedvarende energi. For at denne omstilling kan lykkes, er det nødvendigt, at borgerne kommer på banen. Der findes allerede brugbare tekniske løsninger, som kan bidrage til øget efterspørgsel af vedvarende energi. Men hvordan engageres borgerne til at implementere disse løsninger i deres hverdag? Hvordan kan vi som myndighed igangsætte og samskabe en grøn og bæredygtig omstilling? Dette er omdrejningspunktet i projekt Samskabende Grøn Omstilling. 

Projektet har til mål at udvikle og teste metoder og værktøj, der engagerer borgerne i den grønne omstilling. Fokus er netop på at skabe vejen og resultaterne sammen med borgerne, og dermed involvere dem tidligt og i hele processen. 

Projektet er et samarbejde mellem 6 partnere fra Danmark og Sverige (to universiteter og fire kommuner). Projektet foregår over tre år og har et budget på 12 mio. kr. Projektet er finansieret med 50 % støtte af af EU Interreg og 50 % fra alle partnere, som bidrager med timer.  

Læs mere om projektet her

Kontakt projektledelsen her