Klimatilpasning

Klimaet er i forandring - også det klima, som vi oplever i Hjørring Kommune.

Klimatilpasning handler om at indrette, planlægge og forberede vores samfund til det fremtidige klimas udfordringer og muligheder. Mange tiltag og emner kan derfor være en del af klimatilpasningen. 

Kort fortalt:

Danmark får i fremtiden et varmere og generelt vådere vejr i følge prognoserne. Temperaturen vil stige. Vintrene vil blive mildere, og somrene vil blive varmere. Stigende temperatur giver længere vækstsæson og milde vintre med behov for at bruge mindre energi til opvarmning. Klimaændringerne vil, med de officielle prognoser, give anledning til forskellige problemstillinger i Danmark. Konsekvenser er især knyttet til ekstrem regn, højere havvandstand og kraftige storme. Alle kommuner skal derfor udarbejde en klimatilpasningsplan som en del af kommuneplanen.

Klimatilpasningsplaner

Hjørring Kommune har allerede udarbejdet og vedtaget den første klimatilpasningsplan. Denne blev vedtaget af byrådet i Oktober 2014.


 

Se klimatilpasningsplanen her

Hvad kan du selv gøre?

 


 

 

 

Hjørring kommunes første Klimatilpasningsplan har fokus på:

skldgnmvzklæxdmæzlxdfgmvÆAs
ædlfg