Klima og Energi

Klimaforandringer og konsekvenserne heraf står højt på den globale dagsorden og også på den lokale dagsorden i Hjørring Kommune

Hjørring Kommune arbejder med mange initiativer på klima- og bæredygtighedsområdet. Der er både fokus på klimaforebyggelse, klimatilpasning og bæredygtig udvikling. Initiativerne omfatter hele kommunen og påvirker den måde byerne og borgernes hverdagsliv er indrettet på.

Hjørring Kommune vil:

  • Udnytte den igangværende omstilling til vedvarende energi til at give størst mulig værdi for erhvervsliv og borgere. Der arbejdes for lokale initiativer og lokalt ejerskab.
  • Samtænke løsninger på klimatilpasning af vores byer ved at nytænke byernes indretning. Der tages udgangspunkt i de naturlige blå og grønne strukturer i byerne. 
  • Videreudvikle samarbejdet mellem offentlige og private aktører for at skabe nye muligheder og mere bæredygtig udvikling.