Gebyr for jordhåndtering

Hjørring Kommune vedtog i oktober 2009 områdeklassificeringen. Dette betød at ca. 65 % af al byzone blev undtaget af områdeklassificeringen.

Kommunen har valgt at bruge den mulighed, der er i Miljøbeskyttelsesloven for at opkræve et gebyr for de omkostninger kommunen har i forbindelse med indførelsen af ordninger som denne.

Gebyret skal dække de omkostninger kommunen har i forbindelse med:

  • Områdeklassificeringen – med- eller undtagningen, regulativarbejdet
  • Jordflytningstilladelser
  • Web-baseret program til anvendelse ved ansøgninger om jordflytning.

Hvilke ejendomme opkræves gebyret for?

Gebyret opkræves for alle de ejendomme, der er beliggende i et områdeklassificeret område, er lettere forurenet eller for en kortlagt ejendom, beliggende udenfor områdeklassificeringen.

Hvis det drejer sig om en kompliceret jordflytning (f.eks. store mængder, mange typer forureninger)kan kommunen vælge at opkræve et ekstra gebyr.

Hvad dækker gebyret?

Gebyret dækker ikke omkostningerne for jordprøver eller anden dokumentation. Gebyret dækker heller ikke for at komme af med jorden. Gebyret dækker alene for at få en tilladelse til jordflytning.

Kan man blive fritaget for gebyret?

Nej.

Man kan kun blive fritaget hvis ens ejendom ikke længere er kortlagt i hht. Jordforureningsloven. Man kan som enkelt ejendomme ikke blive udtaget af områdeklassificeringen, da det er for områder og ikke for enkelt ejendommen.