Områdeklassificering

I byerne er der stor sandsynlighed for, at en grund er lettere forurenet. Den mulige forurening stammer typisk fra afbrænding i fyr og kakkelovne, bilos, røg fra industri samt forurenet fyldjord. Mange af forureningskilderne er i dag minimeret, men forureningen består fortsat, da den ofte nedbrydes meget langsomt.

I henhold til Jordforureningsloven er byzoner som udgangspunkt områdeklassificeret som “lettere forurenet”. Jorden vil typisk være forurenet med tjærestoffer og tungmetaller. Inden for de nyere byzonearealer, hvor landbrugsjord er blevet inddraget til bebyggelse, er der ikke den samme risiko for at jorden er lettere forurenet.

Dette betyder, at jordflytninger fra områdeklassificerede arealer ikke kan ske frit, idet der er et lovmæssigt krav om analysering af jord for konstatering af forureningsgraden samt krav om anmeldelse af jordflytninger til Hjørring Kommune.

Kommunen kan efter vurdering undtage og inddrage bydele i områdeklassificeringen, hvilket kan få betydning for arealets status i forhold til områdeklassificeringen.

Områder, der er omfattet af områdeklassificeringen kan ses på kortet. Du kan søge på din adresse ved at trykke på pilen i venstre hjørne af kortet, og derefter på 'adresse'. Områder med lilla-signatur er områdeklassificerede.

 

Indførelse af reglerne omkring områdeklassificering har ikke ændret på reglerne om forureningskortlægning. Selvom en ejendom ikke er omfattet af områdeklassificeringen, kan den således være kortlagt jf. jordforureningsloven med de regler og restriktioner, der følger heraf. Ejendomme kan således være omfattet af reglerne om jordflytning, selvom de ikke fremgår som områdeklassificerede.​

Regulativ for Jord kan hentes her

 Pjecer om byhaver, børns udendørs leg og områdeklassificering

Let forurening

Hvis en grund kun er let forurenet, behøver du ikke at rense jorden, men kan klare dig på anden vis. Du skal blot undgå at komme i kontakt med den forurenede jord. Det kan ske ved at dække jorden med enten græs, flis eller fliser, så du undgår direkte kontakt. Du skal også lade være med at dyrke grøntsager i den forurenede jord.

Afgørelsesportalen for Planklagenævnet