Byggeri på kortlagte grunde

Du skal have en tilladelse efter Jordforureningslovens §8, hvis du skal udføre bygge- og anlægsarbejde på en kortlagt grund.

I tilladelsen kan kommunen i samarbejde med Region Nordjylland stille vilkår, der skal forebygge, at mennesker eksponeres for forurening fra jord og grundvand.

Vilkårene afhænger af den forurening, der formodes at være på grunden (V1) eller er konstateret på grunden (V2).

Tilladelsen gives sammen med byggetilladelsen.