Jordforurening og kortlagte grunde

Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige virkninger er det nødvendigt at vide, hvor forureningerne er.

Det er Region Nordjylland der kortlægger de grunde, hvor man enten forventer eller hvor man ved, at jorden er forurenet. 

I henhold til jordforureningsloven kortlægger man på to niveauer:

Vidensniveau 1 (V1)

En ejendom kortlægges på vidensniveau 1, når der er faktisk viden om, at der har været en branche eller aktivitet på ejendommen, som gør at den kan være forurenet.

Vidensniveau 2 (V2)

En ejendom kortlægges på vidensniveau 2, når der er oplysninger om eller konstateres, at der er en forurening på ejendommen, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko. Kortlægningen udgør grundlaget for Regionens nødvendige overblik over truslerne fra forureninger. Regionen fortsætter kortlægningsarbejdet, og det forventes, at Regionen i de kommende år får kendskab til nye stoffer og brancher, som udgør en risiko og derfor skal kortlægges.

Se om grunden er forurenet eller kortlagt