Genanvendelse og flytning af jord

Samfundsmæssigt er det en fordel, at overskudsjord genanvendes under bæredygtige forhold, for at spare på ressourcerne og undgå at fylde deponierne op.

Genanvendelse af jord

Det prioriteres højt, at overskudsjord skal genanvendes, hvis det er muligt. Samfundsmæssigt er det en fordel, at overskudsjord genanvendes under bæredygtige forhold, fordi der spares på ressourcerne. Økonomisk kan genanvendelse være en fordel for "jordejeren", fordi man herved kan undgår at skulle betale deponerings- eller behandlingsafgift. I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt at behandle jorden, inden den kan genanvendes.

Skal du flytte jord?

Flytning af jord fra kortlagte grunde, vejmatrikler, byzoner og grunde, hvor der er registreret lettere forurening, skal anmeldes til kommunen.

Hent folderen om jordflytning her

Ansøg om tilladelse til midlertidigt depot

Bliv modtager af rent jord

Anmeld jordflytning

 

Afgørelsesportalen for Planklagenævnet