Jord og jordforurening

Vi bor ovenpå vores drikkevand. Undgå forurening og skadelige virkninger fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.

Jordforurening kan være forårsaget af mange ting, men ofte skyldes det, at der har været en forurenende aktivitet som f.eks. benzinsalg, autoværksted, renseri eller lignende på ejendommen. En anden kilde til jordforurening kan være olietanke som er læk eller spild ved påfyldning af dem. Ofte kan jordforureningen også skyldes en diffus forurening fra f.eks. trafik eller skorstene.

Her kan du læse om: