Hobbylandbrug

Der er forskel på, hvilke dyr du har mulighed for at holde, alt efter om du bor i byzonen eller i landzonen.

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold 

Bor du i landzone, har du mulighed for at have et mindre ikke-erhvervsmæssigt dyrehold uden, at du skal have en godkendelse af kommunen.

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold (hobbylandbrug) er i denne sammenhæng et dyrehold på højst:

  • 2 køer med tilhørende kalve eller
  • 4 stk. andet kvæg eller
  • 4 heste med tilhørende føl eller
  • 2 søer med opfedning af makimum 5 slagtesvin eller
  • 10 får med lam eller
  • 10 geder med kid eller
  • 30 stk. høns eller
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
  • tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold end de ovenfor nævnte.

Gener fra et dyrehold.

Føler du dig generet af lugt, støv eller støj fra din nabos dyrehold, vil det mange gange kunne løses ved, at du tager en snak med din nabo.
Får kommunen en henvendelse om gener fra et dyrehold, vil ejeren blive orienteret.

Vejledning om hestehold.

Det lille dyrehold.