Dyrehold i byzonen

Der er forskel på, hvilke dyr du har mulighed for at holde, alt efter om du bor i byzonen eller i landzonen.

Dyrehold i byzonen

Det er ikke tilladt at holde svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold i byzone– og sommerhusområder. Det samme gælder for områder i landzone, der ved lokalplan er lavet om til boligformål eller blandet erhverv. 

Det er som udgangspunkt kun tilladt at holde høns, duer, prydænder, hunde og katte m.v. i byzonen.

I særlige tilfælde kan kommunen give en dispensation til eksempelvis børnehaver og rideskoler.

Gener fra et dyrehold

Føler du dig generet af lugt, støv eller støj fra din nabos dyrehold, vil det mange gange kunne løses ved, at du tager en snak med din nabo.
Får kommunen en henvendelse om gener fra et dyrehold, vil ejeren blive orienteret.

Fuglehold i byzone.

Det lille dyrehold.