Få svar på de oftest stillede spørgsmål om sorteringen her

Der er mange gode spørgsmål om sorteringen, og du kan sikkert finde svar på mange af dem her nedenunder. Hvis du har andre spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til os på affald@hjoerring.dk

Du kan også læse i vores affaldshåndbog

Bliver det hele ikke bare blandet og brændt?

Nej, det gør det ikke. Skraldebilerne er inddelt, så de har to rum, og når containerne tømmes, falder affaldet ned i hvert sit rum. Skraldebilen afleverer efterfølgende affaldet to forskellige steder. På den måde bliver affaldstyperne ikke blandet, og de kan blive sendt til genanvendelse hver for sig.

Bliver det dyrere med den nye ordning?

Nej, i første omgang bliver det ikke dyrere med den nye ordning. Der kommer nye takster for restaffaldsgebyr og genbrugsgebyr hvert år. Affaldssorteringen er en ordning, der skal hvile i sig selv, og dermed ikke noget kommunen skal tjene penge på.

Se takstblad for affald her

Hvor tit bliver containerne tømt?

Containeren til madaffald og restaffald bliver tømt hver 2. uge, og containeren til papir samt plast og metal bliver tømt hver 4. uge.

Er der krav til, hvordan mine containere skal stå?

De skal stå så skraldemanden kan få fat i håndtaget og trække dem afsted. Der skal være fast underlag, som fliser eller asfalt, på adgangsvejen i min. 1 m bredde, fast underlag under container og max 35 m fra fortovet. Der må max være 10% stigning/fald på adgangsvejen.

De skal stå så skraldemanden kan få fat i håndtaget og trække dem afsted. Der skal være fast underlag, som fliser eller asfalt, på adgangsvejen i min. 1 m bredde, fast underlag under container og max 35 m fra fortovet. Der må max være 10%  stigning/fald på adgangsvejen.

Billede af adgangsforhold

Må jeg komme haveaffald i rummet til madaffald?

Nej. Haveaffald afleveres på genbrugspladsen.

Hvad skal jeg gøre med det farlige affald?

Det farlige affald skal i den røde miljøkasse eller afleveres på genbrugspladsen.

Bestil en gratis miljøkasse her

Må der komme kød og knogler i madaffaldet?

Ja, der må komme alt madaffald i, også det madaffald der ikke må komme i en normal havekompost. Men madaffaldet må ikke være i emballage. Vi udleverer særlige plastposer til madaffaldet. Disse poser åbnes af en maskine på forbehandlings-anlægget, og derefter sorteres de fra og sendes til forbrænding.

Hvorfor skal jeg lægge plast & metal i det samme rum?

Plast og metal kommer på et sorteringsanlæg, hvor det bliver skilt fra hinanden. Derfor må du gerne lægge begge typer i samme rum. Bare husk, at plast og metal endelig skal ligge løst i rummet og ikke i poser.

Skal jeg vaske emballagen, inden jeg lægger den i rummet til plast & metal?

Meget emballage kan lægges i uden problemer. Der er dog noget emballage, hvor det er svært at få det sidste mad ud. Det er vigtigt at huske, at der er mennesker, som skal håndtere emballagen videre i forløbet, og hvis der er mad i forrådnelse i emballagen, giver det et dårligt arbejdsmiljø for dem. Derfor vil vi ikke have meget beskidt emballage. Vi ønsker dog heller ikke, at man bruger ekstra ressourcer på at vaske affaldet. Hvis der er en beskidt dåse eller plastikbøtte, så kan man skylle den, hvis man alligevel skal lade noget vand løbe til madlavning eller håndvask. Man kan også tørre det af, hvis man har en brugt serviet eller køkkenrulle. Hvis emballagen er mere beskidt end det, er det bedre at lægge det til restaffald, end at bruge vand, tid og kræfter på at vaske det.

Hvad er restaffald?

Restaffald er det, der er tilbage, når du har sorteret alt det andet fra. Hvis der er noget affald, du er i tvivl om, eller som er meget beskidt, kan du også lægge det i restaffald. Ellers kan du spørge os på affald@hjoerring.dk. Restaffaldet brændes og omdannes til elektricitet og varme.

Hvorfor må der ikke være madrester i plast- og metalemballagen?

Det er vigtigt at huske, at der er mennesker, som skal håndtere emballagen videre i forløbet, og hvis der er mad i forrådnelse i emballagen, giver det et dårligt arbejdsmiljø for dem. Derfor vil vi ikke have madrester i emballagen.

Hvor skal kaffefilter/grums og teposer hen?

De skal i madaffald. Kaffeposen (som du købte kaffen i i butikken) skal derimod til restaffald, fordi posen består af flere slags materialer. Det samme gælder chipsposer og poser med frostvarer.

Plastposer

Poser af ren plast (indkøbsposer, fryseposer, poser fra rugbrød o.lign.) skal til plast. Det samme gælder plastfolie. Poser af blandingsmaterialer (fx kaffeposer, chipsposer, poser fra frostvarer) skal i restaffald.

Må jeg aflevere batterier med restaffaldet?

Nej, batterier er farligt affald, der skal i den røde miljøkasse eller afleveres på genbrugspladsen. Husk også produkter som småt elektronik og legetøj, hvor batterierne er skjult. Disse skal også i den røde miljøkasse eller afleveres på genbrugspladsen.

Bestil en gratis miljøkasse her

Må jeg aflevere elektronik i rummet til plast & metal eller i restaffaldet?

Nej, elektronik er farligt affald, der skal i den røde miljøkasse. Alt med ledninger eller batteri skal i den røde miljøkasse, hvis det kan være deri. Ellers skal det med på genbrugspladsen.

Bestil en gratis miljøkasse her

Hvad skal der ske med min gamle container eller sækkestativ?

Dit gamle sækkestativ/container må du gerne beholde og genbruge til f.eks. haveaffald eller pantflasker (vi henter dog ikke dette affald hjemme hos dig). Hvis du vil af med stativ eller container, kan du benytte de eksisterende genbrugsordninger: aflevere det på AVVs genbrugspladser eller bestille afhentning som storskrald på e-mail stativ@avv.dk

Må jeg selv flytte skillerummet i containeren?

Nej, det ligger fast, da skraldebilens ruminddeling er indrettet derefter. I containeren til restaffald og madaffald er fordelingen på hhv. 40 % til madaffald og 60 % til restaffald. I containeren til papir og til plast & metal er fordelingen på hhv. 40 % til papir og 60 % til plast & metal.

Kan man få en større container, hvis man har for meget affald?

Ja, det kan man. Hvis du har brug for mere plads til papir eller plast & metal, kan du få en større container eller en container mere til det. Det koster ikke noget for dig. Hvis du har brug for mere plads til restaffaldet, så kan du også ændre din ordning, men det koster ekstra for dig.

Du kan ændre i din ordning her

Hvilket affald skal lægges i poser og hvilket skal være løst, når det lægges i containerne?

Madaffaldet skal være i de poser, vi udleverer, og der skal bindes en knude, så containeren ikke bliver smattet. Restaffaldet skal også i poser med knude på, men her skal du bruge dine egne poser. Papir og plast & metal må ikke komme i poser, men skal lægges løst ned i containeren.

Hvor får jeg fat i poser til madaffaldet?

Vi udleverer poserne til madaffaldet en gang om året. Hvis du har brug for flere poser end det, så kan du bestille dem.

Bestil poser til madaffald her

Hvorfor må jeg ikke lægge emballage i madaffaldet, når posen til madaffald er lavet af plastik?

Vi vil gerne have sorteringen til madaffaldet så ren som muligt, så derfor vil vi kun have madaffald i poserne. Desuden vil vi gerne have dit emballage sendt til genanvendelse via rummet til plast & metal. Poserne madaffaldet er i bliver forsigtigt brudt op på forbehandlings-anlægget, og derefter sorteres de fra og sendes til forbrænding.

Hvorfor må jeg ikke bruge mine egne poser til madaffaldet?

Vi vil gerne sikre, at så mange som muligt sorterer deres madaffald, og derfor udleverer vi poser og stativer. Poserne er lidt gennemsigtige, og på den måde kan vi sikre os, at poserne ikke indeholder bleer eller andet restaffald.

Hvad hvis jeg ikke gider at sortere mit affald?

Vi håber, at du vil ændre mening og med tiden indse, at det kan være en rar følelse at sortere affaldet. Hvis du ikke gider, så skal du kun bruge rummet til restaffald, så du ikke ødelægger sorteringen for andre. Hvis du smider restaffald i rummene til madaffald, papir eller plast & metal, så ødelægges det, de andre har sorteret, og så kan du blive pålagt et gebyr.

Nytter det overhovedet at sortere affaldet?

Ja, det gør det. Jo mere og bedre du sorterer, jo mere kan genanvendes, til gavn for miljøet. Når affaldet sorteres i hjemmet, så kommer der mere til genanvendelse, end hvis man kun kan aflevere det på genbrugspladserne, og på den måde får vi genanvendt flere ressourcer.

Kan jeg få en sms, så jeg bliver mindet om, når der skal tømmes?

Tilmeld dig sms-service her

Så hører du fra os, dagen inden der skal tømmes, eller hvis der er ændringer i tømninger pga. eksempelvis sne eller helligdage.

Må der komme pap i papiret?

Pap hører som udgangspunkt hjemme på genbrugspladsen. Men har du små stykker pap, dvs. mindre end en skotøjsæske, må de godt komme i containeren. Små æsker af karton som f.eks. morgenmadspakker eller tandpastaæsker må også komme i papirsorteringen. Slå gerne æskerne sammen, inden du lægger dem i containeren. Så mindskes risikoen for, at de sætter sig fast i containeren ved tømning.

Jeg har hørt noget om et nyt renovationsudbud, hvad betyder det for priserne?

Vi har afsluttet et udbud på renovationen i 2017 med en højere indsamlingspris. Det er fordi renovationsmarkedet har i flere år været presset, og priserne har været meget lave. I Hjørring Kommune vil vi gerne sørge for god service for vore borgere, tømningssikkerhed, samt et godt arbejdsmiljø for vores skraldemænd. Vi er glade for den sikkerhed, der kommer med den højere pris, selv om det er blevet dyrere for os.

Skal jeg stille containeren frem og tilbage?

Du skal ikke stille containerne frem, hvis de står max 35 m fra fortovet, og skraldemanden kan få fat i dem. Hvis du stiller dem frem, stiller skraldemanden dem tilbage, der, hvor han tog dem. Containerne skal stå så skraldemanden kan få fat i håndtaget og trække dem afsted. Der skal være fast underlag, som fliser eller asfalt, på adgangsvejen i min. 1 m bredde, fast underlag under container, og der må max være 10% stigning/fald på adgangsvejen.
Du skal sætte containerne ud hvis:

  • Der er mere end 35 m fra containerens plads til det sted, hvor skraldebilen kan holde.
  • Du bor, så skraldebilen ikke kan komme til at vende på vejen. Skraldebilen kan vende, hvis du har en vendeplads som er mindst 14 m i diameter. Hvis der er gode forhold for at bakke, kan skraldebilen dog bakke op til 50 meter.
Hvad sker der med boblerne?

Boblerne til glas og flasker bliver stående, men boblerne til papir forsvinder, når affaldssorteringen går i gang.

Hvad gør jeg af mit kæledyr, hvis det dør?

Der er mange måder at håndtere et dødt kæledyr på. Små kæledyr kan lægges i en pose der lukkes og derefter i restaffald, man kan grave det ned eller aflevere det til Kæledyrskrematoriet v/Modtagestation Vendsyssel, som sørger for kremering, hvor man kan få asken med sig hjem. Uanset hvad man gør er der nogle forholdsregler der skal tages eller undersøges. Læs mere her: 

Kan man gå sammen om et sæt containere, hvis man ikke har særligt meget affald?

Man må gerne gå sammen med sin nabo, men man skal selv finde ud af, hvem der står for betalingen af regningen. Vi kan ikke dele gebyrerne.

Er der tømning på helligdage?

Bortset fra den 25. december og 1. januar bliver der hentet affald på helligdagene. Hvis man skulle have hentet den 25. december og 1. januar, får man besked om ny tømmedag via SMS.

Tilmeld dig sms-service her

Renovatøren skal gennemføre indsamlingsopgaverne på almindelige hverdage og på søgnehelligdage, således at de planlagte tømninger på eksempelvis Skærtorsdag skal gennemføres som på en almindelig torsdag.

Hvem har bestemt, at der skal sorteres affald i Hjørring Kommune?

Det er bestemt i affaldsplanen fra 2015, der blev vedtaget af de daværende politikere, så Hjørring Kommune kan være en del af  regeringens ”Danmark uden affald - strategi og ressourceplan”, hvor der skal opfyldes diverse mål om genanvendelse. Blandt andet skal vi genanvende 50 % af affaldet fra husholdninger i 2022.

Hvordan laver jeg en klage om affald?

Rent formelt kan man ikke klage over en afgørelse, der er truffet omkring affald, men man kan klage over at vi evt. ikke har den korrekte sagshåndtering. Det skal man klage til Statsforvaltningen over.

Kan man blive fritaget for affaldssorteringen?

Nej det kan man ikke, sorteringspligten omfatter alle. Der kan imidlertid være steder, hvor opgaven ikke er til at løse, det kan være ved borgere der har nedsatte funktioner f.eks. udviklingshæmmede eller demente borgere. Hvis vi hører fra pårørende, der giver en god grund til at den demente eller udviklingshæmmede ikke skal sortere, så imødekommer vi det. Kontakt os på affald@hjoerring.dk

Hvad sker der hvis jeg har et sommerhus?

Som hovedregel bliver sommerhuse ikke omfattet af den nye indsamlingsordning i denne omgang men først senere. Visse sommerhuse med helårsbeboelse, og hvor det passer med indsamlingsruter, vil komme med i ordningen til oktober. I så fald hører du fra os.

Hvor skal de nye containere stå?

Som udgangspunkt skal de nye containere stå, hvor den nuværende container eller stativ står.

Det kræver naturligvis lidt mere plads, når der kommer  nye affaldscontainere. Hvis det kniber med pladsen, kan det være en løsning at have de nye containere til at stå et andet sted, og så sætte dem frem dagen forud for tømning. Det er muligt at tilmelde sig en sms-ordning med besked om tømmetidspunkt, så man bliver mindet om det.

Tilmeld dig sms-service her

Hvor store er containerne til de private husstande?

Se containernes mål her:

Vask af containere

Hvis du vasker din container, skal du opsamle vandet og hælde det ud et sted med spildevandsafløb, dvs. gennem toilet eller håndvask. Vandet må ikke hældes ud gennem risten udenfor, fordi det er en regnvandsledning. Vandet fra regnvandsledningen ledes nemlig kun gennem et forsinkelsesbassin, inden det ender i et vandløb.

Husk, at du også kan bestille containervask under Selvbetjening

Blandet bolig/erhverv – hvad gælder for dem?

Blandet bolig/erhverv (frisører, revisorer, landbrug o.lign.) må gerne benytte den kommunale ordning og kan bruge den container til genanvendeligt affald, de har fået leveret til husholdningens affald. Forudsætningen for at kunne aflevere erhvervsaffald i den private sortering er, at affaldet har karakter af husholdningsaffald.

Er der behov for mere plads, kan man bestille en ekstra mod betaling. Har du spørgsmål ang. blandet bolig/erhverv, så skriv til os på affald@hjoerring.dk.