Affaldssortering i Hjørring oktober 2018

Affaldssorteringen er blevet testet i Vrå siden 2014. Der sorteres i fire rum. Madaffald og restaffald skal i en container med skillerum imellem. Plast & metal samt papir skal i en anden container.

Læs de ofte stillede spørgsmål om sorteringen her:

Hvis du har andre spørgsmål er du velkommen til at skrive på os til os på affald@hjoerring.dk 

Fra oktober 2018 ruller vi affaldssorteringen ud i hele Hjørring Kommune, dog er sommerhusområderne ikke med i første omgang.

Husk pladsen til den ekstra sortering med de fire affaldstyper og de 2 containere, hvis du bygger nyt køkken eller laver om i din indkørsel. 


 

Det er vigtigt, at der er god plads omkring en evt. afskærmning, så skraldemanden nemt kan tage containeren ud, når den skal tømmes.

Klik her, hvis du vil se størrelserne på alle containerne.

Hvis du vil vide mere om nedgravede beholdere til fællesløsninger, kan du læse om dem her

Sådan skal affaldet sorteres - med forbehold for ændringer

Hvorfor skal vi sortere?

Hjørring vil gerne være en bæredygtig kommune, hvor vi sammen arbejder for at for en grøn fremtid med bedre genanvendelse af ressourcerne. Desuden vil vi gerne bidrage til at opfylde Miljø- og Fødevareministeriets ressourcestrategi ”Danmark uden affald”, hvor målet er, at halvdelen af det almindelige husholdningsaffald skal genanvendes i 2022.

Hvornår får vi mere besked om sorteringen?

I løbet af 2018 vil vi løbende informere borgerne nærmere om hvordan og hvad, der skal sorteres.

Hvad sker der med det, vi skal sortere?

Affaldet bliver hentet i to-kammerbiler, så det der er blevet sorteret holdes adskilt fra hinanden. Herefter bliver det genanvendelige plast, metal og papir til nye produkter. Madaffaldet samles ind i særlige plastposer, der tages fra i forsorteringen på anlægget, og bliver så til gødning og energi. Det sidste Restaffald bliver til varme ude på energianlægget ved AVV. Der er ikke noget af det, borgerne sorterer, der bliver blandet sammen.