Affaldssortering i Hjørring oktober 2018

Affaldssorteringen bliver for tiden testet i Vrå. Der sorteres i fire rum. Madaffald og restaffald skal i en container med skillerum imellem. Plast & metal samt papir & småt pap skal i en anden container.

Læs mere om Vrå projektet her:

Fra oktober 2018 ruller vi affaldssorteringen ud i hele Hjørring Kommune, dog er sommerhusområderne ikke med i første omgang.

Husk pladsen til den ekstra sortering med de fire affaldstyper og de 2 containere, hvis du bygger nyt køkken eller laver om i din indkørsel. Containerne til udendørs brug skal i udbud, så det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vide præcis, hvilke mål de får. Dem der bruges i Vrå måler 100 cm i højden, 70 cm i bredden, og de er 85 cm dybe. Der kan være 240 liter i hver af dem.

Her ses en åben container af den type, der bruges i Vrå.


 

Det er vigtigt, at der er god plads omkring en evt. afskærmning, så skraldemanden nemt kan tage containeren ud, når den skal tømmes.

 

Der kommer mere information, når vi når tættere på oktober 2018.

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om sorteringen her

Hvis du har andre spørgsmål er du velkommen til at skrive på os til os på affald@hjoerring.dk 

 

Sådan sorteres affaldet i Vrå

Se den detaljerede sorteringsvejledning fra Vrå her

 

Hvorfor skal vi sortere?

Hjørring vil gerne være en bæredygtig kommune, hvor vi sammen arbejder for at for en grøn fremtid med bedre genanvendelse af ressourcerne. Desuden vil vi gerne bidrage til at opfylde Miljø- og Fødevareministeriets ressourcestrategi ”Danmark uden affald”, hvor målet er, at halvdelen af det almindelige husholdningsaffald skal genanvendes i 2022.

Hvornår får vi mere besked om sorteringen?

I løbet af 2018 vil vi løbende informere borgerne nærmere om hvordan og hvad, der skal sorteres.

Hvad sker der med det, vi skal sortere?

Affaldet bliver hentet i to-kammerbiler, så det der er blevet sorteret holdes adskilt fra hinanden. Herefter bliver det genanvendelige plast, metal og papir til nye produkter. Madaffaldet samles ind i særlige plastposer, der tages fra i forsorteringen på anlægget, og bliver så til gødning og energi. Det sidste Restaffald bliver til varme ude på energianlægget ved AVV. Der er ikke noget af det, borgerne sorterer, der bliver blandet sammen.