Farligt affald

Du kan aflevere farligt affald i den røde miljøkasse

Den røde miljøkasse indsamles sammen med mad/restaffaldet. Når du vil have kassen tømt, skal du stille den tydeligt frem foran eller op på låget af din container til mad/restaffald. Næste gang skraldemanden kommer, tager han din miljøkasse med og stiller en ny.

Alt slags farligt affald kan også afleveres på genbrugspladserne. Aflever det til pladsmanden - så klarer han sorteringen.

I miljøkassen kan du aflevere

•Maling
•Sparepærer
•Batterier
•Opløsningsmidler
•Sprayflasker, f.eks. deodorant
•Småt elektronikaffald
•Kviksølv
•Andet farligt affald

Husk at pakke skarpe ting ind