Containere og affaldsmateriel

Er der krav til, hvordan mine containere skal stå?

Containerne skal stå så skraldemanden kan få fat i håndtaget og trække dem afsted. Der skal være fast underlag, som fliser eller asfalt, på adgangsvejen i min. 1 m bredde, fast underlag under container og max 35 m fra fortovet. Der må max være 10%  stigning/fald på adgangsvejen.

Hvis du er sommerhusejer og skal have en container i stedet for affaldssækken, skal containeren som udgangspunkt stå samme sted, som sækken gjorde. Dog skal retningslinjerne for placering af containere stadig overholdes

Billede af adgangsforhold

Kan man få en større container, hvis man har for meget affald?

Ja, det kan man. Hvis du har brug for mere plads til papir eller plast & metal, kan du få en større container eller en container mere til det. Du betaler kun for ombytningen, ikke for den større volumen.

Hvis du har brug for mere plads til restaffaldet, så kan du også ændre din ordning, men det koster ekstra for dig.

Du kan ændre i din ordning her

Hvad skal der ske med min gamle container eller sækkestativ?

Dit gamle sækkestativ/container må du gerne beholde og genbruge til f.eks. haveaffald eller pantflasker (vi henter dog ikke dette affald hjemme hos dig). Hvis du vil af med stativ eller container, kan du benytte de eksisterende genbrugsordninger: aflevere det på AVVs genbrugspladser eller bestille afhentning som storskrald på e-mail stativ@avv.dk

Vask af containere

Hvis du vasker din container, skal du opsamle vandet og hælde det ud et sted med spildevandsafløb, dvs. gennem toilet eller håndvask. Vandet må ikke hældes ud gennem risten udenfor, fordi det er en regnvandsledning. Vandet fra regnvandsledningen ledes nemlig kun gennem et forsinkelsesbassin, inden det ender i et vandløb.

Husk, at du også kan bestille containervask i selvbetjeningen

Hvad sker der hvis jeg har et sommerhus?

Hjørring Kommunes kildesorteringsordning gælder indtil videre ikke sommerhuse. Vi indfører affaldssortering i sommerhuse indenfor 1-2 år, dog tidligst i 2020. Bemærk! Bruges dit sommerhus til udlejning, skal det som minimum være tilmeldt med en 240 liter container.

Kan man gå sammen om et sæt containere, hvis man ikke har særligt meget affald?

Man må gerne gå sammen med sin nabo, men man skal selv finde ud af, hvem der står for betalingen af regningen. Vi kan ikke dele gebyrerne.